TŘÍDĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Zpracování odpadů je technologicky náročný proces, který vede k získání druhotných surovin. Tyto suroviny jsou poté využívány znovu ve výrobě a jsou i ceněnou obchodní komoditou.

Postup při třídění a  zpracování:

 • Svoz na třídicí linky.
 • Třídění podle druhů.
 • Lisování odpadu do balíků.
 • Výroba re-granulátu nebo jiné látky.
 • Výroba konečných produktů a tím vracení odpadu na trh.

Odpady třídíme podle materiálů, například:

 • Bio-odpad – tráva, větve, listí, květiny, pěstitelské zbytky, kuchyňské zbytky.
 • Plasty – PET láhve, plastové obaly dalších výrobků (PP, PE, HDPE), plastové výrobky i hračky.
 • Pneumatiky – veškeré druhy
 • Papír – noviny, kartóny, papírové obaly, letáky.
 • Sklo – čiré i barevné sklo, tabulové výplně.
 • Kovy – elektrospotřebiče, spotřební elektronika.
 • Oleje a technické maziva – likvidace nebo následovaná regenerace do původního (podobného účelu) stavu.

Doposud převládá u těchto technologií ruční dotřídění, tuto však lze nahradit podstatně výkonnější automatickou separací s využitím separátorů.